Vestia Lajittelupihat

Vestia Lajittelupihat

Vestia Lajittelupihat tuovat jätteiden vastaanoton nykyaikaan. Automatisoinnin ja etävalvonnan avulla lajittelupihat tarjoavat asiakkaille joustavammat aukioloajat, vaivattomampaa ja turvallisempaa asiointia. Yritykselle ne antavat mahdollisuuden kasvattaa vastaanotettavien jätejakeiden määrää sekä säästää henkilöstö- ja logistiikkakuluissa.

Itsepalvelutoiminnolla olevilla lajittelupihoilla asiakkaiden asiointia valvotaan ja ohjataan etävalvomosta kamera- ja ääniyhteydellä. Asiakas saa tarvittaessa apua helposti ja vaivattomasti. Valvomossa asioinnista on kokonaisvaltainen tilannekuva.

Konsepti on helposti monistettavissa eri sijainteihin ja useamman lajittelupihan valvominen on mahdollista järjestää kustannustehokkaasti yhdestä etävalvomosta. Voit tilata Vestia-lajittelupihan useammalla eri toimituslaajuudella aina määrittelystä ja suunnittelusta avaimet käteen -palveluun jo olemassa olevaan tai uuteen kohteeseen.

Palveluratkaisumme

Palvelu-ratkaisumme

Valmiiksi mietittyä ja vaivatonta

Valmiiksi mietittyä –
Tarjoamme valmiiksi kilpailutetut suunnittelijat, joilla on kokemusta vastaavista hankkeista ja vahvaa osaamista suunnittelun ohjauksessa.

Vaivatonta –
Voimme toteuttaa puolestasi hankkeen aina suunnittelusta rakentamiseen ja sen jälkeiseen valvomopalvelujen ylläpitoon.

Mikä palveluratkaisumme olisi sinun tarpeisiisi sopivin? Ota yhteyttä!

Tarvekartoitus, suunnittelu ja luvat

 • Tarvekartoitus
 • Kohdekohtainen tutkimussuunnitelma
 • Luonnossuunnitelmat
 • Karkea kustannusarvio
 • Toteutussuunnitelma
 • Rakennuslupa

Lopputuloksena asiakkaalle räätälöidyt kohdekohtaiset toteutussuunnitelmat, 3D-havainnekuvat, kustannusarvio sekä rakennuslupa.

Kesto: 4-6 kk*

Kilpailutus ja rakentaminen

 • Urakka-asiakirjojen laatiminen laadittujen suunnitelmien perusteella
 • Urakoiden kilpailutus
 • Urakkasopimuksen laatiminen
 • Työmaan hallinnointi ja valvonta
 • Kohteen käytön opastus ja luovutus
  asiakkaalle

Lopputuloksena valmis ja asiakkaalle luovutettu perustason lajittelupiha.

Kesto: 7-10 kk*

Automaation toteuttaminen

 • Vastaanottoprosessin määrittely ja kuvaus
 • Asiakashallintajärjestelmän määrittely
 • Valvomotoimintojen määrittely
 • Opaste- ja kylttisuunnitelma
 • Vastaanotto- ja valvontaprosessien
  määrittely

Lopputuloksena käyttövalmis lajittelupiha vastaanotto- ja valvontaprosessimäärittelyillä, opastesuunnitelmalla ja opastelistalla.

Kesto: n. 6 kk*

Lajittelupihan valvomo- operointi asiakkaan puolesta

 • Lajittelupihan suunnittelu, rakennuttaminen, automaation toteuttaminen ja valvomopalvelujen ylläpito
 • Asiakashallintajärjestelmän jakaminen ja
  kamerajärjestelmän integrointi Vestialle
 • Lajittelupihaoperointi Vestian omia
  asemia vastaavasti
 • Asiakaskäyntiraportointi ja palaverit säännöllisesti yhteyshenkilön kanssa

Lopputuloksena helppo, toimiva ja vähän henkilöresursseja vaativa lajittelupiha ulkoistetulla valvomotoiminnolla.

Kesto: n. 12 kk* valvomotoimintojen aloittamiseen.

*Prosessin kesto on arvio ja perustuu jo toteutuneiden kohteiden keskiarvoaikatauluun. Jos ostat useamman palveluratkaisukokonaisuuden, aikataulut menevät osittain limittäin.

Palvelu on myös räätälöitävissä!
Ota yhteyttä niin suunnitellaan teidän tarpeisiinne sopiva palvelukokonaisuus.

Lajittelupihaprojekti- Näin se etenee

Lajittelupihaprojektin aikajana

Vestia Lajittelupiha - asiakastoiveet todelliseksi

Vestialla on omia itsepalvelumallilla toimivia lajittelupihoja viidellätoista paikkakunnalla. Näissä aukioloajat on toteutettu maanantaista perjantaihin klo 10–17. Lajittelupihan tilaajan on mahdollista toteuttaa myös laajemmat aukioloajat.

Vestialla kaikilla lajittelupihoilla etävalvonta, opastus ja neuvonta tapahtuvat Ylivieskan jätekeskuksen etävalvomosta.

Vestia Lajittelupiha -palvelukokonaisuuden perustana on asiakkailta saadut palautteet pidemmistä aukioloajoista ja selkeämmistä ajojärjestelyistä.

Vestian ensimmäinen lajittelupiha avattiin Kalajoelle syksyllä 2020. Vestian toimialueelle on tulossa vielä kuusi lajittelupihaa vuosien 2022–2023 aikana.

Video asioinnista lajittelupihalla

Video asioinnista palveluautomaatilla

Miksi valita lajittelupiha?

1.

Helppo ja kustannustehokas tapa automaation käyttöönottoon ilman mittavia henkilöresursseja.

2.

Toteutettavissa nykyisiin tai uusiin kohteisiin halutulla automaatiotasolla.

3.

Hankintalaki sisäänrakennettu ja kilpailutus tehdään asiakkaan puolesta.

4.

Konsepti on jo käytössä ja todettu toimivaksi.

5.

Mahdollistaa loppukäyttäjälle joustavan ja turvallisen jätteiden kierrätyksen laajemmilla aukioloajoilla.

Käyttökokemuksia lajittelupihoilta

’’

”Lajittelupiha on hyvin suunniteltu. Neuvoa saa soittamalla.”

”Sujuva ja vaivaton kokemus,
etäpalvelu toimi hyvin!”

”Täällä on todella siistiä ja ”nautinto” asioida.”

”Hyvä, että alueen jätteistä
huolehditaan.”

”Riittävät lajittelupaikat, siisti piha.”

”Kiitos, että on tämmöinen paikka.”

’’

Ota yhteyttä

Heräsikö mielenkiinto? Sovi esittelytapaaminen etäyhteyksin tai paikan päälle, kysy tarjous tai tiedustele lisätietoja!

Mirko Salmela
projektimyyjä

p. 050 594 4766
mirko.salmela@vestia.fi

www.vestia.fi